Strona główna


Konkurs
Firma Bart wspólnie z Katedrą Sztuk Wizualnych
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
jest organizatorem konkursu:
pt. "Kajakiem z tektury przez rzekę Wdę"


POŻEGNANIE WAKACJI

POŻEGNANIE WAKACJI

W dniu 5 września 2015 roku pracownicy BART Sp. z o.o. wraz z rodzinami bawili się na PIKNIKU RODZINNYM, którego coroczna organizacja jest już tradycją firmy.

Wszyscy uczestnicy pikniku mogli wziąć udział w wielu konkurencjach sprawnościowych np. meczu piłki nożnej Mega Piłkarzykami, składaniu modelu samochodu, pływaniu na kajaku z tektury, konkurencjach zręcznościowych, przeciąganiu liny itp.

Dla wszystkich osób biorących udział konkursach Zarząd BART ufundował atrakcyjne nagrody.

Organizatorzy przygotowali szereg atrakcji dla najmłodszych uczestników imprezy : dmuchane zjeżdżalnie, kulę zorbing, trampolinę, baseny z piłeczkami, kolorowe dmuchane zamki. Dzieci witane były specjalnymi „staterami” w których znajdował się soczek, owoc oraz słodkości. Była także specjalna strefa dzieci w której maluchy pod opieką animatorek z Pompolandii miały malowane buźki, kolorowały, bawiły się oraz brały udział w konkursach. Dodatkową atrakcją był występ i zabawa z Julią Olędzką – finalistką programu „Mam talent.”

Dla wszystkich uczestników imprezy przygotowano bar grillowy z pieczonymi kiełbaskami i szaszłykami oraz kuchnię polową z grochówką, a także bufet kawowy z domowym ciastem. Natomiast dla najmłodszych uczestników nie zabrakło hot-dogów, kanapek, przepysznych słodkości oraz „dymiących” napojów.

Kompleksową organizację pikniku Zarząd BART zlecił Agencji promocji i reklamy VICTORY.

Staże dla uczniów „DOBRE KSZTAŁCENIE – LEPSZY START ZAWODOWY V”

Staże  dla uczniów „DOBRE KSZTAŁCENIE – LEPSZY START ZAWODOWY V”

BART Sp. z o.o. w ramach umowy podpisanej 11 czerwca 2015r. z Powiatem Świeckim w terminie od 29 czerwca 2015r. do 21 sierpnia 2015r. zorganizował 6 miejsc stażowych dla uczennic i uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu.

Staż realizowany był w ramach projektu „Dobre kształcenie – lepszy start zawodowy V” realizowanego przez Powiat Świecki w latach 2014-2015 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego , współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podczas miesięcznych staży uczniowie zapoznali się ze specyfiką pracy w firmie produkcyjnej na stanowiskach technika : ekonomisty, informatyka i logistyka odpowiadających ich kierunkom kształcenia.

AUDIT RECERTYFIKACYJNY 2015 ISO

AUDIT RECERTYFIKACYJNY ISO

W dniach 4-6 sierpnia 2015 roku audytorzy z TUV NORD przeprowadzili w BART Sp. z o.o. Audit recertyfikacyjny w trakcie którego auditowane były wszystkie działy i komórki organizacyjne Firmy w zakresie spełniania norm ISO 9001:2009 i ISO 14001:2005.

BART Sp. z o.o. chcąc zapewnić swoim Klientom wyroby najwyższej jakości oraz jako firma dążąca do czołówki wytwórców tektury falistej i opakowań z tektury falistej we wrześniu 2003 roku wdrożyła zintegrowany system zarządzania zgodny z wymaganiami norm ISO 9001 i ISO 14001, co zostało potwierdzone uzyskaniem stosownego Certyfikatu.

W związku z powyższym co trzy lata w Firmie odbywają się audity recertyfikacyjne, którym podlegają wszystkie działy i komórki organizacyjne Firmy, natomiast co roku prowadzone są audity kontrolne, którym podlegają wybrane komórki organizacyjne.

W wyniku przeprowadzonego auditu BART Sp.zo.o. uzyskała Certyfkiat potwierdzający stosowanie Systemu Zarządzania wg. EN ISO 9001:2009 ; EN ISO 14001:2005 w zakresie : PRODUKCJI TEKTURY FALISTEJ I OPAKOWAN Z TEKTURY FALISTEJ Z NADRUKIEM WIELOKOLOROWYM.

Certyfikat umieszczony jest na stornie internetowej w trzech wersjach językowych (polskiej, angielskiej i niemieckiej) w zakładce Nagrody.